Skik

Skik

Het Eschhoes biedt ruimte aan Skik. Zij verzorgt kinderdagopvang, peuteropvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang (BSO). Skik maakt gebruik van een eigen gedeelte van het eschhoes. Elke groep heeft vlak naast elkaar een eigen prachtige ruimte. De ingang van Skik is aan de Steenbrei.

             


                 


De kinderdagopvang richt zich op kinderen van 0 tot 2 jaar en heeft een eigen naam De Binckies. De peuteropvang en het peuterspeelzaalwerk richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar en heet Ukke Puk. De BSO richt zich op kinderen van 4 tot 12 en heet BSO De Banjers.

't Eschhoes | Hooidijk 21 | 7661 RA Vasse | telefoon 0541-680560 | email info@eschhoes.nl